Hemtjänst: Mer än bara ett besök av en sjuksköterska

Hemtjänst: Mer än bara ett besök av en sjuksköterska

När patienter lämnar sjukhuset och återvänder hem med hemtjänsten, går de från mycket stödjande medicinska miljöer med potentiellt många läkare, sjuksköterskor, assistenter och andra professionella, till icke-medicinska miljöer med formellt och informellt stöd ofta kompletterade med besök från hemtjänstsjuksköterskor. Patienter och vårdgivare måste kämpa för att ta in förvirrande och potentiellt motsägelsefull information som delas…

Äldrevård och hemtjänst – En jämförelse som min granne har gjort mellan kommunala och privata utförare

Äldrevård och hemtjänst – En jämförelse som min granne har gjort mellan kommunala och privata utförare

Hemtjänst är en viktig tjänst inom äldrevård och för personer med funktionsnedsättningar av olika slag som behöver hjälp med vardagliga aktiviteter. Det finns både kommunala och privata utförare av hemtjänst, och det kan vara svårt att veta vilken som är bäst lämpad för ens behov. Genom en grundlig jämförelse av de olika utförarna kan man…

Vårdhem eller Hemtjänst: Vilken passar bäst för dina nära?

Vårdhem eller Hemtjänst: Vilken passar bäst för dina nära?

Hemtjänstval, olika vårdhem, åldrande kommer med många utmaningar, inte bara för äldre utan även för deras familjer. Att utföra vardagliga aktiviteter kan bli svårare med tiden medan konsekvent medicinsk vård ofta behövs. Sjukdomar som demens, Alzheimers, rörlighetsproblem eller t.ex. återhämtning från stroke kan innebära flera utmaningar för patienternas och deras närståendes välbefinnande. Vårdhem har alltid…